Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs

Visie Ferwerda Academie

De Ferwerda Academie is een instituut voor muziekonderwijs. Kenmerkend voor het onderwijs op de academie is de inhoudelijke samenhang tussen de training van de algemeen muzikaal-ambachtelijke vaardigheden (genaamd Algemene Vakken) enerzijds en de instrumentale en\of vocale training (correpetitie, techniektraining, voordracht/interpretatie) anderzijds.

Rein Albert Ferwerda richtte in 2005 de academie op en gaf haar onder verwijzing naar de inhoudelijke visie, zijn naam mee. Een visie dus waarbij geen enkele sprake is van niet muziekfunctionerende, loshangende muziektheorie en muziektheorielessen.

De Academie is een voortzetting van de talentenklas van de Stichting Centrum voor de Kunsten Meldij te Drachten waarvan Rein Albert Ferwerda initiator en inspirator was sinds 1972.

In de visie staat altijd de individueel benaderde ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen centraal, gemeten naar de aspecten maat (metrum/ritme), toonhoogte en samenklank (melodie, harmonie, tonaliteit) en frasering en articulatie en dit alles analytisch doordacht.

De talentenklas van de academie bestaat uit de volgende drie afdelingen:

1, De afdeling piano;

2, De afdeling strijk-blaas-en slaginstrumenten;

3, De afdeling zang.

 

Toelating tot een van deze afdelingen geschiedt na het afleggen en beoordelen van een toelatingsexamen. Sinds 2013 is het mogelijk piano-onderwijs te volgen zonder specifieke talentenklaskoppeling. Deze piano-opleiding  volgt de centrale ingang van de ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen zoals eerder aangegeven.

 

Aan de afdeling piano zijn Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot verbonden als docenten. Het vakkenpakket bestaat naast het piano-onderwijs (voordracht, interpretatie en techniek) uit:

- Ontwikkeling Muzikaal Voorstellingvermogen (inclusief Algemene Muziekleer)

- Praktische Harmonie aan de piano, Improvisatie, Elementaire Harmonieleer en Contrapunt

- Analyse en Vormleer

- Muziekhistorisch inzicht, muziekgeschiedenis.

 

Op basis van het onderschrijven van de Ferwerda Academie Visie kunnen ook pianodocenten uit de regio met hun leerlingen deelnemen aan de piano-talentenklas.

Aan de afdeling strijk-blaas-slaginstrumenten zijn docenten verbonden van prive praktijken, muziekscholen en docenten van talentenklassen van conservatoria die werken vanuit deze zelfde visie.

 

Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot geven in deze afdeling, in nauw overleg met de betrokken instrumentale/vocale docenten les in de vakken:

-Correpetitie

-Analyse Vormleer

-Ontwikkeling Muzikaal Voorstellingsvermogen (inclusief Algemene Muziekleer)

-Bijvak piano

-Muziekhistorisch inzicht, muziekgeschiedenis.

 

Tot de samenwerking met deze instrumentale docenten behoren ook lessen waarbij beide docenten tegelijkertijd betrokken zijn.

De afdeling zang volgt in grote lijnen de instrumentale opleidingen strijk-blaas-slaginstrumenten zij het dat er meer aandacht is voor de melodische en ritmische ontwikkeling van het voorstellingsvermogen en het bijvak piano.

 

 

 

Ferwerda Academie Drachten 📞0512512252 / 0616048121    info@ferwerda-academie.nl