Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs
Rein Albert Ferwerda

Rein Albert Ferwerda

De muzikale carrière van Rein Albert Ferwerda (geboren 1945 te St Annaparochie) wordt gekenmerkt door een opvallend brede inzetbaarheid: Uitvoerend musicus als pianist en organist, koorbegeleiding, ensemble- en solistenbegeleiding, koordirectie en koorcompositie, doceren en leiding geven.

In 2012 is Ferwerda koninklijk onderscheiden met de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Rein Albert Ferwerda kreeg in deze breedte les van de bekende musicus Yme G. Visser te Franeker, zelf ook pianist-organist, componist en koordirigent. Ook de improvisatie- en harmonisatiekunst kreeg bij hem veel aandacht. Visser introduceerde Rein Albert in de wereld van koorbegeleiding en koordirigentschap. Dat werk kreeg volop aandacht in de muzieklessen bij Jan Veninga toen Rein Albert de opleiding tot volledig bevoegd onderwijzer volgde aan de Hervormde Kweekschool Mariënburg te Leeuwarden. Hij werd onder andere de vaste begeleider van het toen bekende Mariënburgkoor o.l.v. Jan Veninga.

Bij Ferwerda’s toelating tot het Stedelijk Conservatorium te Groningen in 1968 viel op zijn reeds hoge gevormdheid op het gehele terrein van het zogenoemde muzikale voorstellingsvermogen en dat leidde al tijdens zijn studie tot het docentschap Algemene Vakken (1971). Meerdere studies kregen volop aandacht: Schoolmuziek (Peter Berman), Orgel (Wim van Beek), Piano (Max  Gotlieb en Maria Stroo), Theorie der Muziek (Dr. John Daniskas).

In 1982 volgde Ferwerda’s benoeming tot adjunct-directeur van het Groninger Conservatorium en in 1988 kreeg hij als directeur opdracht om leiding te geven, samen met Henk Hoekema uit Leeuwarden, aan de fusie met de Friese Muziekvakopleiding. In 1993 keerde Ferwerda op eigen verzoek volledig terug als leraar.

Rein Albert Ferwerda kreeg opdracht in 1972 van toenmalig directeur van Centrum voor de Kunsten Meldij te Drachten, Cor Roelofsen, vorm te geven aan een jong talentenklas, mede als mogelijke voorbereiding op muziekvakonderwijs. Opvallend veel leerlingen volgden deze klas met goed gevolg, onder andere door prestaties op regionale en landelijke concoursen. Cor Roelofsen introduceerde Rein Albert Ferwerda heel direct in dit verband ook bij de organisaties van muziekverenigingen in Friesland. Al meer dan dertig jaar is Ferwerda één van de vaste begeleiders op de intergemeentelijke en provinciale solistenconcoursen voor blazers en slagwerk.

Naast zijn intensieve werkzaamheden als docent aan de Academie, is Ferwerda verbonden als titulair Cantor-organist/pianist aan de Doopsgezinde Vermaning te Drachten, begeleidt hij diensten in PKN Kerken en Christelijk Geref. Kerk te Drachten en leidt hij, als dirigent/pianist de Chr. Gem. Zangvereniging “Ere Zij God” te Drachten.

Tenslotte. Rein Albert Ferwerda bereidt zich voor op een Bach-CD met klavierwerken, orgelwerken en klavier- en orgeltranscripties. Het is zijn vierde CD.

 

 

Ferwerda Academie Drachten 📞0512512252 / 0616048121    info@ferwerda-academie.nl